Υγεία & Ομορφιά

Tag: τραυματική ρήξη διαφράγματος διαφραγματοκήλη θεραπεία

Διάφορες Παθήσεις

Τραυματική Διαφραγματοκήλη

yoadmin
Τραυματική ρήξη του διαφράγματος μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα διατιτραινόντων κακώσεων ή σοβαρού αμβλέος εξωτερικού τραυματισμού. Οι ρήξεις συνήθως συμβαίνουν στην τενόντια μοίρα του διαφράγματος,...