Υγεία & Ομορφιά

Tag: Στυτική Σινδεναφίλη Δυσλειτουργία διείσδυση

Σεξ

Στυτική Δυσλειτουργία

yoadmin
ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ως στυτική δυσλειτουργία ορίζεται η συνεχής ή επαναλαμβανόμενη (για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών) αδυναμία του άνδρα να επιτύχει ή να διατηρήσει...