Υγεία & Ομορφιά

Tag: Σωματικές Αλλαγές Ψυχικές Διαταραχές Εγκυμοσύνη

Εγκυμοσύνη

Οι Σωματικές Αλλαγές και οι Ψυχικές Διαταραχές κατά τη Διάρκεια της ψς

yoadmin
Η εγκυμοσύνη επιφέρει βαθιές αλλαγές στο σώμα αλλά και στις συνήθειες της γυναίκας. Πολλές ψυχικές διαταραχές και σωματικές αλλαγές σχετίζονται με την περίοδο αυτή και...