Υγεία & Ομορφιά

Tag: παθητικό κάπνισμα κίνδυνοι υγεία

Κάπνισμα

Ποιοι Είναι οι Κίνδυνοι που Κρύβει το Παθητικό Κάπνισμα

d.tsagkrinos
Το παθητικό κάπνισμα είναι η εισπνοή του καπνού των καπνιστών από ανθρώπους που δεν καπνίζουν. Εισπνέοντας τον καπνό, οι μη-καπνιστές εκτίθενται στις ίδιες χημικές ουσίες...