Υγεία & Ομορφιά

Tag: Ορθοπεδικά Βοηθήματα νάρθηκας επιστραγαλίδα καρπός αστράγαλος μέση πλάτη στήριξη θεραπεία

Αρθροπάθειες

Τα Ορθοπεδικά Βοηθήματα

yoadmin
Ορθοπεδικά είδη: Πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Είναι τα βοηθήματα που προορίζονται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για ιατρικούς σκοπούς, χωρίς φαρμακολογική δράση....