Υγεία & Ομορφιά

Tag: Μοριακή Πρόβλεψη Βαρύτητας COVID19 Μπορεί Είναι Εφικτή

Επικαιρότητα

Μπορεί να Είναι Εφικτή η Μοριακή Πρόβλεψη της Βαρύτητας του Κορωνοϊού;

yoadmin
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αξιόπιστες μέθοδοι που να μπορούν να προβλέψουν ποια θα είναι η βαρύτητα της νόσου από τον SARS-CoV-2. Θα αποτελούσε πολύτιμη βοήθεια...