Υγεία & Ομορφιά

Tag: λοίμωξη Χλαμύδια τράχηλο μόλυνση λοίμωξη κολπικό έκκριμα κοιλιακό άλγος

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Χλαμύδια

yoadmin
Τα χλαμύδια είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και προκαλείται από το βακτήριο Chlamydia trachomatis. Η λοίμωξη από χλαμύδια είναι παρόμοια με εκείνη από τη γονόρροια ως προς τα συμπτώματα...