Υγεία & Ομορφιά

Tag: Κορωνοϊός Πιθανές Ελλείψεις Απαιτούμενων Υλικών Μαζικό Εμβόλιο

Επικαιρότητα

Πιθανές Ελλείψεις των Απαιτούμενων Υλικών σε Ένα Μαζικό Εμβόλιο Κατά της COVID-19

yoadmin
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προειδοποίησε τις χώρες μέλη για τον κίνδυνο να προκύψουν ελλείψεις σε σύριγγες, αντισηπτικά μαντιλάκια και προστατευτικό εξοπλισμό που απαιτούνται για πιθανούς...