Υγεία & Ομορφιά

Tag: Κολλύρια Άλλα Οφθαλμολογικά Σκευάσματα

Οφθαλμολογία

Κολλύρια και Άλλα Οφθαλμολογικά Σκευάσματα

yoadmin
Τα κύρια οφθαλμολογικά σκευάσματα είναι σε μορφή διαλύματος, γνωστά ως κολλύρια. Άλλες μορφές που συναντάμε είναι τα οφθαλμικά εναιωρήματα, τα ημιστερεά οφθαλμικά σκευάσματα, τα σκευάσματα...