Υγεία & Ομορφιά

Tag: Κλειδιά Επιτυχή Έξοδο Μέτρα Περιορισμού Μαζικός Έλεγχος Απομόνωση Μολυσμένων Ατόμων

Επικαιρότητα

Μαζικός Έλεγχος και Απομόνωση Μολυσμένων Ατόμων για την Επιτυχή Έξοδο από τα Μέτρα Περιορισμού

yoadmin
Μια μελέτη που έγινε πρόσφατα στη Γαλλία από τον οργανισμό υγείας ΙNSERM, επισημαίνει ότι η άρση του περιορισμού χωρίς στρατηγική εξόδου, θα οδηγούσε σε ένα...