Υγεία & Ομορφιά

Tag: Κίνδυνος Συντάξεις Γήρανσης Πληθυσμού

Επικαιρότητα

Ενδεχόμενος Κίνδυνος για τις Συντάξεις Εξαιτίας της Γήρανσης του Πληθυσμού

yoadmin
Τα συνταξιοδοτικά συστήματα ανά τον ανεπτυγμένο κόσμο δοκιμάζουν τα όριά τους εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού. Αυτά επισήμανε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),...