Υγεία & Ομορφιά

Tag: Κίνδυνος Παιδικής Παχυσαρκίας Λόγω Ρύπανσης Αέρα Παθητικού Καπνίσματος Πυκνοδομημένο Περιβάλλον

Επικαιρότητα

Οι Παράγοντες που Ενισχύουν τον Κίνδυνο Παχυσαρκίας στα Παιδιά

yoadmin
Στην εμφάνιση της παχυσαρκίας στα παιδιά, σημαντικό ρόλο έχουν οι εξής παράγοντες: Η ρύπανση του αέρα, το παθητικό κάπνισμα και ορισμένα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος,...