Υγεία & Ομορφιά

Tag: Ίκτερος Πάθηση Ήπαρ Διάγνωση Κίρρωση Διάγνωση Αντιμετώπιση

Πεπτικό Σύστημα

Τι Πρέπει να Γνωρίζετε για τον Ίκτερο

yoadmin
Ο ίκτερος ταξινομείται ως προηπατικός, ηπατικός και μεθηπατικός, ανάλογα με την εντόπιση της υποκείμενης νόσου. Η αιμόλυση, η πιο συχνή αιτία προηπατικού ίκτερου, περιλαμβάνει αυξημένη...