Υγεία & Ομορφιά

Tag: Γνωρίζουμε φαρμακευτικό προϊόν γενόσημο

Πρόληψη

Τι Πρέπει να Γνωρίζουμε για τα Γενόσημα

yoadmin
Τι Είναι τα Γενόσημα Φάρμακα; Γενόσημο προϊόν είναι φαρμακευτικό προϊόν που έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ίδιο με ήδη εγκεκριμένο πρωτότυπο προϊόν...