Υγεία & Ομορφιά

Tag: φάσεις ύπνος αφύπνιση κόπωση διαταραχές καλύτερος βελτίωση συμβουλές

Πρόληψη

Ας Μάθουμε Περισσότερα για τις Φάσεις του Ύπνου

yoadmin
Ένας κύκλος ύπνου διαρκεί περίπου 90 λεπτά. Σε 8 ώρες ύπνου ισοδυναμούν 5 διαδοχικοί κύκλοι ύπνου. Κάθε κύκλος χωρίζεται από μια σύντομη φάση διέγερσης που...