Υγεία & Ομορφιά

Tag: επίπεδο χώρα πληθυσμός γεννήσεις πληθωρισμός θάνατος οικονομική κρίση ισοζύγιο ελλάδα δημογραφική ισορροπία

Επικαιρότητα

Ο Πληθυσμός της Χώρας Επηρεάζει την Εθνική Ισχύ της

yoadmin
Οι τάσεις εξέλιξης του ελληνικού δημογραφικού προβλήματος και ειδικότερα οι τάσεις των γεννήσεων, των θανάτων και της μετανάστευσης, ήταν τα κύρια θέματα που παρουσίασε ο...