Υγεία & Ομορφιά

Tag: Δικαιώματα Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Επικαιρότητα

Δικαιώματα Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

yoadmin
Η Υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Κατοχυρώνεται σε Σύμφωνα και Συμβάσεις των Διεθνών Οργανισμών, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Σύνταγμα της Ελλάδας...