Υγεία & Ομορφιά

Tag: Διαφραγματοκήλη Παχυσαρκία Στομάχι Μεσοθωράκιο Κήλη Διάφραγμα

Διάφορες Παθήσεις

Διαφραγματοκήλη

yoadmin
Η παχυσαρκία, η ηλικία και η γενική εξασθένιση των μυϊκών δομών συνθέτουν τις συνθήκες για διόγκωση του οισοφαγικού τρήματος και τη δημιουργία κήλης του στομάχου προς το οπίσθιο μεσοθωράκιο....