Υγεία & Ομορφιά

Tag: Δείκτης Μάζα Σώμα Βάρος Φυσική Κατάσταση

Gold Φυσική Κατάσταση

Δείκτης Μάζας Σώματος, Βάρος και Φυσική Κατάσταση

yoadmin
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είναι ένας σχετικά απλός τρόπος για να αξιολογήσετε τη φυσική σας κατάσταση. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος...