Υγεία & Ομορφιά

Covid19 μέτρα αποκλεισμού αναζήτηση αγνώστων προδιαγραφών συλλογικής ανοσίας ενδεδειγμένη στρατηγική επιδημία

Επικαιρότητα

Αντικρουόμενες Απόψεις για την Ενδεδειγμένη Στρατηγική Απέναντι στη Νόσο Covid-19

Ανάμεσα στα μέτρα αποκλεισμού και την αναζήτηση μιας αγνώστων προδιαγραφών συλλογικής ανοσίας, ποια είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική απέναντι στην επιδημία; Η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων έχει...