Υγεία & Ομορφιά

Tag: αιμορροφιλία παιδιά τύποι αντιμετώπιση

Ασθένειες/Προβλήματα

Όλα όσα Πρέπει να Γνωρίζετε για την Αιμορροφιλία στα Παιδιά

d.tsagkrinos
Η αιμορροφιλία είναι μία σπάνια διαταραχή του αίματος, πιο συγκεκριμένα της αιμόστασης, που μεταβιβάζεται μέσω του χρωμοσώματος Χ από τη μητέρα φορέα στα άρρενα τέκνα...