Υγεία & Ομορφιά

Μάιος 2016

Εγκυμοσύνη

Εγκυμοσύνη και Τοξικό Περιβάλλον

Τι πρέπει να προσέξετε.. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης το έμβρυο είναι πολύ ευαίσθητο. Το περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξή του. Ένας μεγάλος αριθμός επιδημιολογικών και πειραματικών...